YASAL ŞARTLAR:

www.melegimolurmusun.com (“Site”), kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, işbu ilkeler ile belirlenen şartlar ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında ya da söz konusu üyenin haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan Site sorumlu tutulmayacaktır. www.melegimolurmusun.com taraflarca sağlanan kişisel bilgileri, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve Site’ yi daha işlevsel kılabilmek adına kendi içerisinde değerlendireceğini beyan eder. Site’in işbu Yasal Bilgiler hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte yapılacak her türlü değişiklik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu nedenle işbu Web Sitesi’nde yer alan "Yasal Bilgiler" sayfasının sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

MELEGIMOLURMUSUN.COM KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

  1. KONU VE KAPSAM:
 • 1.1. Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.melegimolurmusun.com'a (“Site” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan Mercan Yazılım ile siteyi kendi rızası ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.
 • 1.2. İşbu Sözleşme, Site’nin ve Site’de yer alan veri tabanı ile ilanların kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Site, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.
 • 1.3. Site, Mercan Yazılım'a ait, şirketlerin, yatırımcıların ve projelerin bilgilendirme amacıyla ücretsiz olarak tanıtıldığı aynı zamanda belirli ücretler karşılığında şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılara ilan verebilme ve iletişim kurabilme olanağı tanıyan bağımsız çevrimiçi (online) bir veritabanıdır. Site aynı zamanda, Siteye üye olmak koşuluyla, belli bir ücret mukabilinde, üyelere (Üyeler) site kapsamında kaydı bulunan şirket ve projeler için ilan verme imkânı da tanımaktadır.
 • 1.4. Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Site’ yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’ yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’ nın/ Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.


  2. SİTEYE ÜYELİK

 • 2.1. Site’ ye üye olmak isteyen kullanıcı, Site’ de yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurur, kimlik bilgilerinin doğruluğu onaylanır ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar. Tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişiler başvuru yapmalıdır. Site tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak men edilmiş gerçek yahut tüzel kişiler Site’ye üye olamaz. Bu durumda Site'ye kayıt işlemlerin tamamlanmış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması her zaman engellenebilir.
 • 2.2. Site herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir yahut geçici bir süre ile askıya alabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları; (Örneğin Sözleşme’ye aykırılık, Site kurallarına aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi, Site’nin yönetsel ve ticari kararları gibi) nedenlere dayanarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin takdiri ile alınır.

  3. İade Koşulları

 • 3.1. İade işlemi ilk 5 iş günü içerisinde olmak zorundadır.
 • 3.2. İade koşulları gereğince hiç bir beğeni olmaması gereklidir.
 • 3.3. İade işlemi istendiği süreden en geç 24 saat içerisinde ödemeniz iade edilecektir.